عمر علمی
45 بازدید
محل نشر: پیام » پاییز 1391 - شماره 112 (8 صفحه - از 64 تا 71)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی