بازنویسی بهتر از بسیار نویسی
42 بازدید
محل نشر: آینه پژوهش » مهر و آبان 1385 - شماره 100 (6 صفحه - از 22 تا 27)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی