کم از کفش پاره (حفظ قدرت یا حفظ ارزش ها: بحثی در اخلاق حکومت داری)
46 بازدید
محل نشر: خردنامه همشهری » اردیبهشت 1385 - شماره 2 (2 صفحه - از 20 تا 21)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی