استاد محمد تقی شریعتی مفسر نوگرای قرآن
47 بازدید
محل نشر: بینات » زمستان 1375 - شماره 12 (18 صفحه - از 22 تا 39)
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی